Natuurgebied Bekendelle

 
3 Bekendelle is een oud soortenrijk loofbos langs de Boven-Slinge. Het maakt deel uit van een groter bosgebied dat bijzonder is vanwege de meanderende beken en de schaduwrijke bossen langs het water. Dit zijn de voorwaarden voor de aanwezigheid van ijsvogel en grote gele kwikstaart. In het bos broedt tevens de zeldzame middelste bonte specht.  
2 Onder els, es, iep en eik vindt u een ondergroei van slanke sleutelbloem, bosgeelster en in de nattere delen dotterbloem en pinksterbloem. In de uitlopers van de beek komen waterviolier en beekpunge voor.  
1

De Slinge meandert op natuurlijke wijze door dit waterrijke natuurgebied. Er zijn wandelroutes uitgezet.

Vanuit de Berenschotmolen worden natuurwandelingen door dit gebied georganiseerd.

 
4 In de Bekendelle komt de ijsvogel nog voor.